Trang chủ » Chuyển hàng đi Úc có phải đóng thuế

Chuyển hàng đi Úc có phải đóng thuế

(Ngày đăng: 17-08-2016 11:07:17)
        
Khi nhập khẩu hàng hóa từ Úc về Việt Nam sẽ phải đóng thuế nhập khẩu. Còn khi chuyển hàng đi Úc tiêu thụ không biết có phải đóng thuế không. Những loại thuế phải đóng là gì và giá trị bao nhiêu rất nhiều người còn chưa rõ.

Thuế là nguồn thu chính của nhà nước, đó là điều mà ai cũng biết. Thuế là một trong những công cụ, phương tiện để nhà nước quản lý nền kinh tế. Có nhiều loại thuế, bậc thuế khác nhau và chỉ có những người trong ngành hoặc thường xuyên tiếp xúc với các khoản thuế đó thì mới có thể biết và hiểu rõ quy định về từng loại thuế mà nhà nước quy định. Đối với một loại hàng hóa cũng có thể chịu nhiều loại thuế. Các nhà sản xuất kinh doanh sản phẩm và cả người tiêu dùng cùng phải chịu những khoản thuế.

Có một loại thuế mà khi hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để tiêu thụ đều phải đóng là thuế nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu từ Úc về Việt Nam đương nhiên phải chịu khoản thuế này. Nhưng chuyền hàng đi Úc có phải đóng thuế tại Việt Nam không thì nhiều người còn không biết. Thực tế những loại thuế phải đóng là gì và giá trị bao nhiêu rất nhiều người còn chưa rõ. Đối với các doanh nghiệp đã vận chuyển hàng đi Úc nhiều lần thì sẽ hiểu về các quy định thuế này. Còn đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lần đầu thì không thể biết hết được.

Bộ phận kế toán là bộ phận chuyên trách sẽ chịu trách nhiệm về giải quyết các thủ tục để chuyển hàng đi Úc. Một trong các công đoạn không được giải quyết dứt điểm thì việc chuyển hàng đi Úc sẽ gặp khó khăn và không thực hiện được. Nộp thuế là việc liên quan trực tiếp đến các quy định của nhà nước. Việc chuyển hàng đi Úc chỉ được thực hiện khi thảo mãn hoàn thành các quy định của cả hai nước và quốc tế. Các nhân viên chịu trách nhiệm về kế toán thuế sẽ phải tìm hiểu kỹ và đầy đủ các quy định liên quan đến thuế để mọi việc diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch, quy trình. Nhà nước sẽ không kìm hãm sự phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước nhưng tổ chức, doanh nghiệp phải hoàn thành các nghĩa vụ của mình đối với đất nước.

Nguồn:
Tag: