Trang chủ » Công khai danh tính người mua dâm?

Công khai danh tính người mua dâm?

(Ngày đăng: 24-07-2014 08:27:55)
        
Ngoài việc tăng mức xử phạt hành chính, UBND thành phố Hà Nội còn đề xuất Quốc hội sửa Pháp lệnh phòng chống mại dâm theo hướng công khai danh tính người mua dâm đến các đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục.

UBND thành phố Hà Nội vừa đề nghị Quốc hội bổ sung điều 22 trong Pháp lệnh phòng, chống mại dâm với nội dung tăng mức xử phạt hành chính đối với người mua dâm, công khai danh tính của người mua dâm đến các đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục.

Pháp lệnh phòng chống mại dâm nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm, tổ chức hoạt động bán dâm, cưỡng bức bán dâm…

Theo điều 22 của Pháp lệnh đối với người mua dâm tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền. Người  mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Ngoài việc xử phạt nghiêm khắc người bán dâm nhiều lần, Hà Nội còn đề xuất bêu cả tên người mua dâm
Ngoài việc xử phạt nghiêm khắc người bán dâm nhiều lần, Hà Nội còn đề xuất bêu cả tên người mua dâm

 

Theo UBND thành phố Hà Nội, cần bổ sung quyền hạn về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm cho Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành các cấp. Có biện pháp quản lý, thống kê người bán dâm, hoạt động mại dâm. Đối với người bán dâm đã bị xử phạt hành chính nhiều lần cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn.

UBND thành phố Hà Nội cũng cho rằng cần xây dựng các mô hình hỗ trợ tại cộng đồng đối với người bán dâm để có thể cung cấp kịp thời các dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý. Xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm tiếp cận, sử dụng các dịch vụ can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường trình dục.

Ngoài ra, các kỹ năng sống, trợ giúp xã hội, hỗ trợ học nghề, việc làm, tiếp cận các nguồn vốn nhằm tạo cơ hội cho người bán dâm thay đổi công việc, hòa nhập công đồng bền vững cũng được Hà Nội đề cập.

Nguồn: Dân trí
Tag: