Trang chủ » Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

(Ngày đăng: 15-08-2014 14:57:40)
        
Sáng 14-8, Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Phú Bình tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện trong 6 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Viết Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong 6 tháng qua, nguồn vốn dành cho việc thực hiện chương trình xây dựng nôgn thôn mới của huyện Phú Bình trên 76,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 13,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn là 6.000 tấn (tương đương 9,7 tỷ đồng). Về công tác quy hoạch chung, đến nay 20/20 xã được phê duyệt Đồ án quy hoạch xã nông thôn mới tỷ lệ 1/500, Đề án xây dựng nông thôn mới và Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, huyện đầu tư cải tạo và nâng cấp được 35km đường giao thông nông thôn, tổng nguồn vốn đầu tư ước đạt 35 tỷ đồng; xây mới 1,5km tuyến kênh mương phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; xây mới và cải tạo nâng cấp 5 công trình nhà lớp ở các bậc học, tổng mức đầu tư ước trên 5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân ước đạt 23 triệu đồng/người/năm (tăng 3 triệu đồng so với năm 2013),; tỷ lệ hộ nghèo ước đạt 10,94% (giảm 2,1% so với năm 2013). Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, toàn huyện có 2/20 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí (bằng 10%); 9 xã cơ bản đạt 14-17 tiêu chí (bằng 45%); 6 xã cơ bản đạt 10-14 tiêu chí (bằng 30%); 3 xã cơ bản đạt 8-10 tiêu chí (bằng 15%)…

 

Từ nay đến hết năm 2014, huyện Phú Bình phấn đấu có 2 xã Đồng Liên và Lương Phú đạt xã nông thôn mới, các xã còn lại bình quân đạt thêm 1-2 tiêu chí. Để thực hiện được mục tiêu đó, huyện cũng đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện lập và phê duyệt xong quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng nông thôn; tổ chức chỉ đạo 2 xã điểm là Đồng Liên, Lương Phú rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và đề nghị UBND tỉnh công nhận là xã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí. Đồng thời huyện cũng đề ra mục tiêu đến hết năm 2015 phấn đấu có thêm 5 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí gồm: Nhã Lộng, Tân Khánh, Thanh Ninh, Hà Châu, Bảo Lý; 13 xã còn lại mỗi xã hàng năm tăng thêm ít nhất từ 2-3 tiêu chí.

 

Cùng ngày, huyện Phú Lương đã tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình XDNTM 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay và kế hoạch năm 2015 của 5 xã điểm XDNTM trên địa bàn (gồm: Cổ Lũng, Ôn Lương, Sơn Cẩm, Tức Tranh,  Phấn Mễ).

 

Qua rà soát tại 5 xã điểm, đến thời điểm này xã Cổ Lũng đã cơ bản đạt 15/19 tiêu chí NTM; 2 xã Sơn Cẩm, Tức Tranh cơ bản đạt 14/19 tiêu chí; các xã Phấn Mễ, Ôn Lương cơ bản đạt 13/19 tiêu chí. Theo kế hoạch, đến hết năm nay các xã Cổ Lũng, Ôn Lương, Sơn Cẩm phấn đấu “cán đích” NTM, đối với 2 xã Tức Tranh, Phấn Mễ sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu này trong năm 2015. Tại Hội nghị, lãnh đạo 5 xã điểm đã báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình XDNTM của địa phương, nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời kiến nghị với huyện về việc phân bổ kinh phí để các xã tập trung đầu tư thực hiện những tiêu chí chưa đạt. Theo đó, để cơ bản hoàn thành toàn bộ 19 tiêu chí NTM theo đúng kế hoạch, 5 xã cần tổng số vốn là 42,7 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí còn lại.

Nguồn:
Tag: