Trang chủ » Huấn luyện an toàn lao động là gì?

Huấn luyện an toàn lao động là gì?

(Ngày đăng: 28-12-2016 17:13:51)
        
Tính mạng của con người luôn được xem là thứ quý nhất trên thế gian này. Dù là khi lao động kiếm tiền, vẫn phải đảm bảo an toàn cho tính mạng. Tuy nhiên, một số người vẫn còn khá lơ là về vấn đề này. Hãy cùng tìm hiểu huấn luyện an toàn là gì và tầm quan trọng của nó.

Huấn luyện an toàn lao động ở đây được hiểu là rèn luyện cho những người lao động khả năng ứng biến và tránh những sự cố, tai nạn xảy ra trong quá trình lao động. Những quy định chung đối với việc huấn luyện an toàn cũng được Bộ Lao Động- Thương binh và Xã Hội quy định cụ thể trong các văn bản chỉ đạo. Đó là mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thứ hai là quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và lao động đối với quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; chinh sách bảo hộ đối với người lao động. Thứ ba là nội dung về an toàn lao động. Thứ tư là điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm và độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa. Thứ năm là những kiển thức cơ bản về an toàn lao động , phương pháp và tình huống sơ cứu khi có người bị nạn. Thứ sáu là về công dụng, cách sử dụng và bảo quản các đồ bảo hộ cá nhân. Cuối cùng là các phương pháp bảo đảm an toàn lao động nơi làm việc.

Bên cạnh đó, cũng có những quy định cụ thể cho việc huấn luyện an toàn lao động. Quy định đầu tiên được nêu ra đó là đặc điểm sản xuất, quy trình làm việc và các quy định về an toàn lao động  bắt buộc người lao động phải tuân theo trong quá trình làm việc. Tiếp theo là các yếu tố có hại, nguy hiểm, độc hại xảy ra nơi làm việc và biện pháp phòng ngừa. Những quy định chung và quy định cụ thể trên được áp dụng đối với tất cả người lao động dù là làm việc tự do hay theo yêu cầu thì cũng sẽ được huấn luyện an toàn theo những quy định trên. Ngoài ra, còn được huấn luyện thêm về quy trình và cách ứng phó với tai nạn lao động.

Nguồn:
Tag: