Trang chủ » Khai thác dầu tăng 1,5%

Khai thác dầu tăng 1,5%

(Ngày đăng: 24-07-2014 11:08:15)
        
Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2014, PVN các đơn vị thành viên đã phấn đấu hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

 

Trong đó, sản lượng khai thác dầu 5 tháng đạt 1,43 triệu tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳsản lượng khai thác khí tháng 5 đạt 0,94 tỷ m3, bằng 115,3% kế hoạch tháng; tính chung 5 tháng đạt 4,48 tỷ m3, bằng 113,1% kế hoạch 5 tháng và 47,1% kế hoạch năm.

Về sản xuất điện tháng 5 đạt 1,47 tỷ kWh, bằng 115,8% kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đạt 7,24 tỷ kWh, bằng 109,5% kế hoạch 5 tháng và 46,1% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm tháng 5 đạt 144,3 nghìn tấn, bằng 105,6% kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đạt 695 nghìn tấn, bằng 103,4% kế hoạch 5 tháng và 45,6% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 5 đạt 296 nghìn tấn, bằng 104,3% kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đạt 2,39 triệu tấn, bằng 113,5% kế hoạch 5 tháng và 51,6% kế hoạch năm.

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí được triển khai theo kế hoạch đề ra;Tính đến hết tháng 5/2014, Tập đoàn đã và đang tiến hành thi công 17 giếng khoan thăm dò - thẩm lượng (trong đó có: 09 giếng khoan đã kết thúc và 08 giếng khoan đang triển khai); phát hiện 01 mỏ dầu khí mới (Hàm Rồng Nam -1X, lô 102 - 106/10)Đưa 01 mỏ mới vào khai thác (mỏ Diamond thuộc Lô 01&02 từ ngày 18/5/2014); Ký 01 hợp đồng dầu khí mới (hợp đồng lô 115/09 với nhà thầu Kris Energy - Hoa Kỳ vào ngày 20/3/2014).

 

 

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 301 nghìn tỷ đồng, bằng 114,7% kế hoạch 5 tháng và 45% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 71,7 nghìn tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch 5 tháng và 51% kế hoạch năm.

 

Nguồn: Tạp Chí Công Thương
Tag: