Trang chủ » Nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước

Nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước

(Ngày đăng: 31-07-2014 12:04:27)
        
(HBĐT) - Năm 2014 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, năm có nhiều ngày kỷ niệm trong đại của đất nước và kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014); năm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ lần thứ VIII; năm đầu tiên tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp mới tạo cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã phát động thi đua sâu rộng tới các cấp công đoàn, động viên CNVC -LĐ hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực phát triển KT-XH; đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động,  phòng, chống cháy, nổ; thi đua chung sức xây dựng NTM; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, vận động CNVC - LĐ học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập, đẩy mạnh CNH-HĐH; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.  

Kết quả phong trào thi đua từ đầu năm đến nay đã đạt được nhiều thành tích, trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, CBCCVC, người lao động có mặt trên khắp các lĩnh vực quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế, sản xuất kinh doanh đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm của tỉnh. Nhiều sáng kiến, cải tiến được áp dụng trong công tác, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả về cải cách hành chính, thực thi công vụ, hiệu lực quản lý Nhà nước, chất lượng dịch vụ, sản phẩm hàng hóa...  

Do điều kiện sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn khó khăn, hoạt động công đoàn luôn vận động công nhân lao động đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; động viên CNLĐ yên tâm lao động sản xuất - kinh doanh; công đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình việc làm, đời sống, thu nhập, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công đoàn cấp trên thực hiện tốt chức năng tham gia với các cơ quan Nhà nước kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, BHXH, BHYT; công đoàn đã làm tốt công tác tương thân - tương ái, chăm lo hỗ trợ trực tiếp cho CNLĐ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, con em CNLĐ mồ côi, không nơi tựa như thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn”, tặng sổ tiết kiệm...  

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được các cấp công đoàn quan tâm triển khai tới cán bộ công đoàn, CNLĐ,  tập trung tuyên truyền phổ biến Hiến  Pháp năm 2013, Bộ luật Lao động, Luật     Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, Luật Bảo vệ môi trường, tuyên truyền về biển, đảo nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền vùng đất, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc cho CNLĐ.  

Phong trào CNVC - LĐ chung sức xây dựng NTM đã được các cấp công đoàn cụ thể hoá thành những nội dung hoạt động như: đóng góp tiền lương hỗ trợ các hộ cận nghèo mua BHYT (Kim Bôi, Yên Thuỷ). Hỗ trợ xây nhà văn hoá thôn, bản, làm đường giao thông nông thôn. Nhiều đồng chí CBCC cấp xã gương mẫu hiến đất làm đường, vận động bà con cùng cải tạo, nâng cấp đường làng, ngõ xóm; vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển KT-XH. CBCCVC ngành nông nghiệp và các ngành khác có nhiều cố gắng đưa tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, tăng thu nhập cho bà con nông dân và góp phần xây dựng NTM đạt các tiêu chí quốc gia.  

Nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã tôn vinh 22 CBCCVC, CNLĐ tiêu biểu trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Đây thực sự là những bông hoa đẹp trong các phong trào thi đua yêu nước của CNVC - LĐ.

Nguồn:
Tag: