Trang chủ » Những người không được thành lập doanh nghiệp?

Những người không được thành lập doanh nghiệp?

(Ngày đăng: 11-07-2016 18:49:56)
        
Câu hỏi: Tôi là Thịnh – 35 tuổi, tôi đang có ý định khởi nghiệp với một công ty riêng, tuy nhiên, tôi cũng nghe nói có một số người không được thành lập doanh nghiệp theo quy định. Vậy, xin hỏi quý công ty tư vấn, đối tượng đó cụ thể được xác định như thế nào?

 

Trả lời: Cảm ơn anh Thịnh đã tin tưởng và gửi câu hỏi nhờ tư vấn để ban tư vấn của chúng tôi, xin được trả lời như sau:

Hiện nay, theo điều 9 của luật doanh nghiệp thì một số người không được thành lập doanh nghiệp là:

Thứ nhất, cán bộ công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức ;

Thứ hai, những người không được thành lập doanh nghiệp hiện đnag là cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước, ngoại lệ những người được cử làm đại diện để quản lý phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp khác.

Thứ ba, người hiện đang là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân cũng không được phép thành lập doanh nghiệp.

Thứ tư, những người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người chưa thành niên.

Thứ năm, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chịu mức án tù.

Thứ sáu, chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh cảu công ty hợp danh, giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch… của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản cũng khôn g được quyền thành lập doanh nghiệp.

Thứ bảy, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

Trên đây là quy định về người không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp, anh Thịnh có thể xem xét mình có thuộc một trong những đối tượng này không? Nếu không, anh có quyền chuẩn bị đăng ký hồ sơ thành lập và quản lý, điều hành doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Chúc anh thành công với kế hoạch lập nghiệp của mình!

Nguồn:
Tag: