Trang chủ » Phát hiện sai phạm khi kiểm định an toàn tại Hà Tĩnh

Phát hiện sai phạm khi kiểm định an toàn tại Hà Tĩnh

(Ngày đăng: 02-11-2016 17:00:51)
        
Nhìn bên ngoài thấy công ty nào cũng tốt, mọi điều kiện an toàn đều được đảm bảo. Đến khi tiến hành kiểm định an toàn mới phát hiện nhiều sai phạm xung quanh việc thi công. Các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh đang họp để bàn hướng xử lý.

Số lượng các nhà thầu lớn nhỏ thi công tại công trường Formosa đã lên tới con số mấy trăm. Nhiều đơn vị trực thuộc các công ty, tổng công ty lớn, có uy tín. Nhưng các doanh nghiệp mới, chưa có tên tuổi lại nhiều hơn. Và số đơn vị này có thể tăng thêm nữa. Khi khu kinh tế Vũng Áng đang thu hút nhiều dự án đầu tư thì sẽ có càng nhiều doanh nghiệp đến làm việc là điều đương nhiên. Số lượng bao nhiêu cũng được nhưng chỉ mong các đơn vị làm việc hiệu quả, đảm bảo tốt nhất các vấn đề trong việc thi công và đặc biệt phải thật sự an toàn lao động.

Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì thấy công ty nào cũng tốt, mọi điều kiện an toàn đều được đảm bảo. Nếu chỉ xem trên giấy tờ thì thấy không có vấn đề gì đáng lo ngại. Đến khi tiến hành kiểm định an toàn thì mới phát hiện nhiều sai phạm xung quanh việc thi công. Rất nhiều máy móc, thiết bị thi công thực tế không đủ điều kiện an toàn. Một số lượng khá lớn máy móc thiết bị khi mang về đây đã cũ, sử dụng nhiều năm, sửa chữa sau hỏng hóc, không đủ điều kiện an toàn. Các cơ quan kiểm định an toàn không yêu cầu các đơn vị phải mua mới nhưng các máy móc, thiết bị phải còn đủ điều kiện an toàn.

Các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh đang họp để bàn phương hướng xử lý. Các đơn vị sai phạm liên quan đến kiểm định an toàn phải xử lý nghiêm khắc, dứt điểm ngay từ đầu. Tránh trường hợp các đơn vị sau nhìn sai phạm của đơn vị trước mà học theo. Vì mục tiêu lợi nhuận mà có thể các đơn vị sẽ rút bớt chi phí mua thiết bị, máy móc thiếu an toàn, chất lượng kém. Không thể để số lượng các đơn vị tương tự tăng lên không kiểm soát. Các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh đang thấy lo lắng về vấn đề này.

Nguồn:
Tag: