Trang chủ » Phát huy truyền thống, chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Phát huy truyền thống, chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

(Ngày đăng: 31-07-2014 12:04:00)
        
(HBĐT) - Cách đây 85 năm, ngày 28/7/1929, tại số nhà 15, phố Hàng Nón (Hà Nội), Công hội đỏ Bắc Kỳ ra đời - tổ chức Công đoàn đầu tiên ở Việt Nam, tiền thân của Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày nay. Qua quá trình xây dựng và phát triển, Công đoàn Việt Nam nhiều lần thay đổi tên gọi theo từng giai đoạn lịch sử, song dưới sự lãnh đạo của Đảng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Cùng với công đoàn cả nước, Công đoàn tỉnh ta được thành lập tháng 4/1951, trải qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay, toàn tỉnh có trên 6 vạn CNVCLĐ, trong đó có trên 5 vạn đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 1.362 CĐCS. Nhìn chung đoàn viên, CNVCLĐ tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, đoàn kết, yên tâm công tác, học tập, lao động sản xuất và đã có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, QP-AN của địa phương.  

Với những thành tích và kết quả hoạt động phong trào thời gian qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, song với sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh đã thu được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác: công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên và người lao động hàng năm được các cấp công đoàn quan tâm như: tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai học tập các chi thị, Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền các ngày kỷ niệm của đất nước, của ngành và của địa phương; triển khai sâu rộng trong đoàn viên và CNVCLĐ Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai và sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động số 09 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 399 của Tổng LĐLĐVN về thực hiện NQ số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương tuyên truyền viết tin, bài thực hiện chương trình tạp chí Lao động và công đoàn, cung cấp Báo Lao động cho CĐCS vùng 135 và các doanh nghiệp khó khăn (100 tờ báo/ngày). Các cấp công đoàn phát động phòng trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, phong trào thi đua liên kết phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn mà trọng tâm là Xây dựng NTM”, CVĐ xây dựng người CBCCVC “Trung thành sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Công đoàn các cấp đã tham gia và thực hiện các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa ở KDC”, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, hàng năm đạt trên 95% hộ CNVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa ở khu dân cư, trên 85% “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tham gia các CVĐ ủng hộ qũy: “Đền ơn đáp nghĩa,  Ngày vì người nghèo với số tiền hàng chục tỷ đồng; tham gia đóng góp quỹ Tấm lưới tình nghĩa, ủng hộ đồng bào miền Trung do bão lũ gây ra, thăm hỏi tặng quà, trợ cấp khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, tháng công nhân với tiền trên 7 tỷ đồng; xây dựng quỹ Mái ấm công đoàn trên 2 tỷ đồng; tặng 101 nhà mái ấm công đoàn cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận quà Quỹ tấm lòng vàng, phao cứu sinh, sách vở, quần áo của các công ty, nhà tài trợ và các nhà hảo tâm tặng cho CNLĐ và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp triển khai các CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào Xanh - sạch - đẹp, ngày môi trường thế giới”. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS vững mạnh được các cấp công đoàn quan tâm và chú trọng, 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã thành lập 156 CĐCS, phát triển 12.988 đoàn viên, đưa tổng số CĐCS toàn tỉnh đến nay 1.362 CĐCS và trên 50.000 ĐVCĐ/60.000 CNVCLĐ, CĐCS vững mạnh đạt trên 80%; giới thiệu 8.015 đồng chí đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng. Đặc biệt trong năm nay, LĐLĐ tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tổ chức cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam  85 năm xây dựng và phát triển  đã có trên 25.000 bài tham gia cuộc thi, tôn vinh 22 CNVCLĐ tiêu biểu, tổ chức giải bóng chuyền CNVCLĐ tỉnh lần thứ XVII.  

Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của mình các cấp Công đoàn tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm:  

Một là: Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý KT-XH; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; không ngừng nâng cao chất lượng của các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, phong trào xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; CVĐ xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu; Phong trào Chung tay xây dựng NTM”; tăng cường các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, tham gia xây dựng quỹ  và các cuộc vận động do UBT.ƯMTTQViệt Nam phát động.  

Hai là: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNVCLĐ; phối hợp triển khai, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình hành động số 399 của Tổng LĐLĐVN, Chương trình hành động số 09 của Tỉnh ủy Hòa Bình, Kết luận 79 ngày 25/12/2013 của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20, ngày 28/1/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 03 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.  

Ba là: Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn thuộc khối doanh nghiệp, tích cực tham gia xây dựng Đảng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Nguồn:
Tag: