Trang chủ » SCB hoàn thành 102% kế hoạch năm 2014 về chỉ tiêu lợi nhuận

SCB hoàn thành 102% kế hoạch năm 2014 về chỉ tiêu lợi nhuận

(Ngày đăng: 08-08-2014 13:19:34)
        
Lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đạt 123 tỷ đồng, tăng 37,7% so với năm 2013. Với mức lợi nhuận này, SCB đã hoàn thành 102% kế hoạch năm 2014.
Hoạt động giao dịch tại SCB.

Hoạt động giao dịch tại SCB.

CôngThương - Từ đầu năm 2014, SCB đã chú trọng triển khai cho vay đối với các ngành nghề ưu tiên, xây dựng chính sách ưu đãi hợp lý, đặc biệt là chính sách lãi suất. 6 tháng đầu năm, dư nợ của SCB đạt 95.952 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm; cho vay mới 1.482 tỷ đồng với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 164.956 tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm và hoàn thành 56% kế hoạch năm 2014; phát hành mới 19.901 thẻ ATM, tiếp tục duy trì chính sách miễn phí cho khách hàng khi rút tiền tại ATM (của nhiều ngân hàng) trên toàn quốc...

Ngân hàng này cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện Hệ thống định giá điều chuyển vốn nội bộ theo thông lệ quốc tế (Funds Transfer Pricing – FTP) để quản trị tập trung rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất, đo lường thu nhập, chi phí lãi một cách hiệu quả, chính xác, đa chiều; đồng thời tạo cơ sở cho công tác định giá theo từng sản phẩm, khách hàng.

Nguồn:
Tag: