Trang chủ » Tăng cường phòng, chống và khống chế bệnh dại

Tăng cường phòng, chống và khống chế bệnh dại

(Ngày đăng: 31-07-2014 12:09:08)
        
(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 965/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống và khống chế bệnh dại tỉnh năm 2014.

Theo đó, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và khống chế bệnh dại trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu chung là chủ động phòng, chống bệnh dại trên đàn chó, mèo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh dại; tăng cường quản lý đàn chó nuôi và tăng tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho chó trên địa bàn; đảm bảo những người bị phơi nhiễm với bệnh dại đều được điều trị dự phòng bằng kháng huyết thanh và vắc xin kịp thời.

 

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh chỉ đạo: Tiêm phòng vắc xin dại cho 100% đàn chó, mèo nuôi trong diện tiêm phòng. 100% số người bị phơi nhiễm với súc vật nghi dại được tư vấn tiêm vắc xin và huyết thanh để điều trị dự phòng. 100% cán bộ y tế tuyến xã, thị trấn, thôn, bản được cung cấp kiến thức và kỹ năng truyền thông về các biện pháp phòng, chống bệnh dại, xử lý vết thương. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện phòng, chống bệnh dại ở động vật cho 100% cán bộ thú y từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, cần chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống bệnh dại. Tại các xã, phường, thị trấn cần tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh dại gồm: quản lý tốt đàn chó, mèo nuôi theo quy định, tiêm phòng vắc xin, bắt và xử lý chó thả rông, điều tra ổ dịch…

 

Kế hoạch trên sẽ được thực hiện với nguồn kinh phí huy động từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, riêng chi phí tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo sẽ do người chăn nuôi chi trả.

Nguồn:
Tag: