Trang chủ » Tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư vào KCN, KKT

Tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư vào KCN, KKT

(Ngày đăng: 24-07-2014 10:48:38)
        
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư vào khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về khu kinh tế, khu công nghiệp; lưu ý tổng hợp và cập nhật tình hình xây dựng, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp, mức độ hoàn thiện hạ tầng.

Đồng thời hoàn thành Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với KKT, KCN từ Trung ương tới địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước tháng 11/2014.

Bên cạnh đó nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 và Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất phương án hợp lý hỗ trợ ngân sách Trung ương cho đầu tư xây dựng hạ tầng, bao gồm hỗ trợ xử lý chất thải rắn, nước thải và hạ tầng nhà ở cho người lao động trong KCN, các cụm công nghiệp của các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hướng dẫn quy định về điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp để dành đất một phần diện tích đất khu công nghiệp cho việc xây dựng nhà ở cho người lao động trong khu công nghiệp, hoàn thành trước tháng 10/2014

Bộ Xây dựng nghiên cứu, điều chỉnh lại các văn bản pháp luật liên quan theo hướng quy định UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cho Ban quản lý KKT, KCN cấp phép xây dựng đối với các công trình của các tổ chức trong KKT, KCN theo quy định tại Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, hoàn thành trước tháng 10/2014.

Bộ Tư pháp nghiên cứu xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thẩm quyền xác nhận hợp đồng, văn bản giao dịch bất động sản trong KKT, KCN của Ban quản lý KKT, KCN, hoàn thành trước tháng 10/2014.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan khẩn trương nghiên cứu, ban hành thông tư hoặc văn bản hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thống nhất cho Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 164/2013/NĐ-CP. Trong quá trình hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền nếu gặp khó khăn, vướng mắc các cơ quan cần kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét và giải quyết.
Đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, nhất là các KKT, KCN; tích cực theo dõi nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật; tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, tập trung thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ chế một cửa, tại chỗ tại các Ban quản lý KKT, KCN.

Tính đến tháng 6/2014, cả nước có 293 KCN với tổng diện tích 82.701 ha và 15 KKT ven biển với tổng diện tích 697.800 ha. Trong số các KCN, có 207 KCN đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 64%.
Trong 6 tháng đầu năm, đầu tư nước ngoài vào các KKT, KCN đạt 303 dự án cấp mới và 218 lượt dự án tăng vốn với tổng số vốn 5,56 tỷ USD; lũy kế đến nay, các KCN đã thu hút 5.290 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 77,1 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 48% vốn đăng ký. Thu hút đầu tư trong nước vào các KCN, KKT tăng thêm 59.700 tỷ đồng, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm 2013.

Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của các KKT, KCN đều tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu đạt 47,4 tỷ USD và 76.600 tỷ đồng, tăng 34%; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 27,1 tỷ USD, chiếm 40% tổng kim ngạch cả nước, tăng 20%; kim ngạch nhập khẩu đạt 29,6 tỷ USD, tăng 47%%; số nộp ngân sách gần 37.600 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm.

Nguồn: Báo Công Thương
Tag: