Trang chủ » Tạo sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp

Tạo sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp

(Ngày đăng: 15-08-2014 15:05:52)
        
Ngày 14-8, UBND tỉnh đã tổ chức hội thảo về Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững”.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội thảo. 

Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo một số huyện, doanh nghiệp trong tỉnh. 

Báo cáo đề dẫn Đề án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày cho biết: Cùng với việc khái quát những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, điểm mạnh, điểm yếu cũng như cơ hội, thách thức của ngành nông nghiệp tỉnh nhà, đề án nêu ra quan điểm, mục tiêu, các nội dung nhiệm vụ và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó, nêu lên quan điểm và mục tiêu thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả, bảo đảm an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; gắn với xây dựng nông thôn mới, tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa, áp dụng công nghệ và nâng cao chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho người dân. Ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao, đồng thời xác định lợi thế vùng miền để đa dạng hóa sản phẩm, gắn vùng sản xuất nguyên liệu với chế biến và thị trường tiêu thụ trên cơ sở xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm. 

Mục tiêu cụ thể, tốc độ tăng giá trị ngành nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2016-2020 đạt 4,2%, trong đó nông nghiệp 2,9%/năm, lâm nghiệp 11,1%/năm, thủy sản 6,9%/năm; giai đoạn 2021-2025 đạt 4%, trong đó nông nghiệp 1,8%/năm, lâm nghiệp 11,6%/năm, thủy sản 7,7%/năm.
Phát biểu tại hội thảo, các ý kiến cơ bản đồng thuận cao với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Đồng thời, để đề án thêm tính khả thi, nhiều ý kiến cho rằng đề án nên tập trung vào các vùng quy hoạch hàng hóa, sản phẩm chủ lực; nên quan tâm đến thị trường dịch vụ ngành nghề nông thôn; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với tổ chức lại sản xuất, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong việc đầu tư phát triển sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và lợi nhuận...

Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí  Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu tất cả các ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện đề án; chú ý phản ánh đầy đủ thực trạng về thuận lợi, khó khăn cần khắc phục của sản xuất nông nghiệp trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đồng thời, cần nghiên cứu, điều chỉnh sâu hơn về tác động của biến đổi khí hậu; bổ sung vào đề án nội dung nghiên cứu và dự báo thị trường. Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, vấn đề quan trọng khi thực hiện đề án là phải xây dựng phương pháp tổ chức, tư duy đổi mới để áp dụng rộng hơn với các đối tượng, thích ứng linh hoạt hơn với các biến động bên trong lẫn bên ngoài. Xác định cụ thể sản phẩm chủ yếu, sản lượng, địa điểm sản xuất, thị trường tiêu thụ về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, trên cơ sở đó để có bước đi, cách làm phù hợp, thúc đẩy các sản phẩm chủ yếu thành sản phẩm hàng hóa cao để xuất khẩu.

Về bố cục phần nội dung, mục tiêu tổng quát của đề án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phải tạo ra sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Đó là, tạo đột phá về tổ chức sản xuất nông nghiệp, đột phá về áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong nghiên cứu, lựa chọn để quy hoạch khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tạo nên vùng sản xuất có giá trị hàng hóa; tạo đột phá về lựa chọn sản phẩm chủ lực và chất lượng sản phẩm; đồng thời, phải xây dựng được thương hiệu những sản phẩm có lợi thế của Thanh Hóa. Trong lĩnh vực trồng trọt, đề án đưa ra 9 sản phẩm chủ lực ưu tiên, theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ cần các sản phẩm gồm: lúa, ngô, rau an toàn, hoa, cây cảnh, mía, cây ăn quả và trồng cỏ chăn nuôi. Bên cạnh đó phần giải pháp nên bổ sung thêm nội dung về quy hoạch và quản lý quy hoạch, nội dung quy hoạch phải thực hiện công khai, minh bạch. Phải đào tạo đội ngũ doanh nhân nông nghiệp để tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển nông nghiệp. Xây dựng đội ngũ chuyên gia và những nhà khoa học giỏi về sản xuất nông nghiệp, thành lập phân hiệu Trường Đại học Nông nghiệp, hướng tới thành lập trung tâm, viện nghiên cứu nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hiểu được nội dung, mục tiêu và giải pháp thực hiện là nội dung hàng đầu trong kế hoạch triển khai đề án, là cơ sở tạo nên sự quan tâm, đồng thuận của xã hội đối với đề án. 
Nguồn:
Tag: