Trang chủ » Thủy sản vào LB Nga: Quy định chặt chẽ hơn

Thủy sản vào LB Nga: Quy định chặt chẽ hơn

(Ngày đăng: 08-08-2014 13:23:18)
        
Ngày 7/8/2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thông báo 1449/QLCL-CL1 về một số quy định mới khi XK thủy sản vào Liên minh hải quan bao gồm LB Nga, Belarus, Kazakhstan.
Thông báo số 1449/QLCL - CL1 ngày 7/8/2014 của Cục Quản lý chất lượng NLTS

Thông báo số 1449/QLCL - CL1 ngày 7/8/2014 của Cục Quản lý chất lượng NLTS

CôngThương - Thực hiện việc cập nhật các quy định, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và nước nhập khẩu về an toàn thực phẩm thủy sản cũng như căn cứ kết quả hội đàm giữa Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (VPSS) với đoàn công tác Việt Nam ngày 25/6/2014, văn bản ngày 7/8/2014 của Cục Quản lý Chất lượng NLTS nêu rõ:

Theo phía LB Nga, trong thời gian gần đây, quá trình giám sát các sản phẩm thủy sản Việt Nam nhập khẩu vào LB Nga đã phát hiện dư lượng hóa chất kháng sinh không được phép sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản theo quy định của LB Nga và Liên minh hải quan gồm chất:  Oxytetracyline và Malachite Green.

Theo quy định hiện hành của Liên minh hải quan, mức giới hạn mặc định để xử lý đối với các lô hàng thủy sản vi phạm Oxytetraxyline là 10 ppb và đối với Malachite Green là 1 ppb.

Ngoài ra VPSS cũng cho biết, quy định về khối lượng nước đóng băng của các sản phẩm từ cá không được vượt quá 5%, khối lượng tịnh từ động vật giáp xác không được vượt quá 7% khối lượng tịnh và từ động vật thâm mềm không được vượt quá 8% khối lượng tịnh…

Mặc dù đoàn công tác Việt Nam đã đề nghị phía bạn xem xét lại các quy định nêu trên vì việc áp dụng này là chặt chẽ hơn mức cần thiết so với quy định của Ủy ban CODEX và Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, phía LB Nga cho rằng: việc áp dụng tuân thủ theo đúng quy định của LB Nga và Liên minh hải quan về chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm...

Do đó Cục Quản lý Chất lượng NLTS thông báo để các doanh nghiệp được biết và triển khai thực hiện để đáp ứng những quy định mới khi xuất khẩu thị sản vào thị trường này.

Nguồn:
Tag: