Trang chủ » TP Tuy Hòa: Cần giải pháp đồng bộ xây dựng xã hội học tập

TP Tuy Hòa: Cần giải pháp đồng bộ xây dựng xã hội học tập

(Ngày đăng: 15-08-2014 14:46:17)
        
Thời gian qua, TP Tuy Hòa đã dành nhiều kinh phí đầu tư cho công tác xây dựng xã hội học tập. Tuy nhiên, để công tác này phát triển xứng tầm, thành phố phải triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và ưu tiên thực hiện.

Những năm qua, công tác xây dựng xã hội học tập (XHHT) của TP Tuy Hòa đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển tại địa phương. Theo thống kê của Phòng GD-ĐT TP Tuy Hòa, hiện nay, thành phố có 66 trường với hơn 2.200 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và gần 30.000 học sinh ở các cấp học. Chất lượng giáo dục luôn giữ vững, đảm bảo được thực chất, vững chắc và không ngừng nâng cao. Toàn ngành đã có 24 đơn vị được công nhận đạt chuẩn quốc gia; số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đạt gần 100%. Có 16/16 phường, xã thành lập Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), bước đầu đạt một số kết quả tích cực; 100% phường, xã có tổ chức Hội Khuyến học.

 

Theo ông Phan Văn Đông, Trưởng phòng GD-ĐT TP Tuy Hòa, mặt mạnh trong công tác xây dựng XHHT là UBND TP Tuy Hòa đã có những chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ quản lý công tác xây dựng XHHT ở địa phương bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Thông qua việc thực hiện các chức năng quản lý, thành phố đã huy động được một số nguồn lực, xây dựng được một số điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác này. Tuy nhiên, một số tồn tại còn vướng phải là: cấp ủy đảng, chính quyền chưa ban hành đầy đủ, kịp thời một số văn bản chỉ đạo công tác xây dựng XHHT; nhận thức về công tác xây dựng XHHT của người dân còn chưa cao. Đối với các TTHTCĐ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn; công tác khuyến học, khuyến tài, vận động các nguồn lực xã hội còn hạn chế; phong trào xây dựng mô hình dòng họ khuyến học, gia đình hiếu học chưa được phát động thường xuyên; mặt bằng dân trí chưa đồng đều; còn 9% cán bộ, công chức, viên chức cấp xã chưa đạt chuẩn. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, thu ngân sách chưa đảm bảo chi cho đầu tư, phát triển. Mặt trái của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự bùng nổ của công nghệ thông tin cũng đã tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng XHHT của thành phố.

 

Để tăng cường quản lý công tác xây dựng XHHT ở TP Tuy Hòa trong giai đoạn hiện nay, theo ông Lê Văn Hữu, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, đầu tiên, UBND TP Tuy Hòa phải hoàn thiện cơ chế quản lý công tác xây dựng XHHT nhằm tạo khung pháp lý để tổ chức, điều hành và vận động sự tham gia của các lực lượng xã hội. Hai là, UBND TP Tuy Hòa phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng XHHT cho các tầng lớp nhân dân nhằm tạo điều kiện để mọi người được tiếp cận, tham gia vào quá trình xây dựng XHHT một cách công khai, dân chủ, tự nguyện. Đồng thời, tổ chức quản lý tốt các loại hình, phương thức học tập gắn với tự học, giúp người học dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào cũng tìm được cách học phù hợp. Ngoài ra, UBND TP Tuy Hòa cũng cần có kế hoạch phát triển mạnh các trường ngoài công lập từ mầm non đến THPT, trường dạy nghề. UBND TP Tuy Hòa cũng cần tổ chức, quản lý tốt công tác xây dựng các TTHTCĐ; kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức của các trung tâm, đồng thời, xây dựng nội dung, chương trình hoạt động một cách cụ thể, thiết thực và thường xuyên hơn. Tổ chức quản lý có hiệu quả phong trào học tập thường xuyên, học suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; kiểm tra, tổng kết phong trào định kỳ để điều chỉnh chỉ đạo phù hợp. Điều quan trọng hơn là UBND TP Tuy Hòa phải tăng cường huy động các nguồn lực phục vụ công tác xây dựng XHHT; đồng thời, đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, phát triển quy mô giáo dục gắn với phong trào học tập rộng lớn trong xã hội.

 

“Những biện pháp nêu trên nếu được lãnh đạo UBND TP Tuy Hòa áp dụng đồng bộ, linh hoạt trong quá trình quản lý công tác xây dựng XHHT sẽ mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao mặt bằng dân trí, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Hữu chia sẻ.

Nguồn:
Tag: